Doneer

Donatie

We werken op basis van waardering. Jouw donatie is een investering in een nieuw manier van uitwisselen gebaseerd op vrij geven, vertrouwen en integriteit. Ben je geraakt door ons werk? Wil je meer authentiek contact en verbinding stimuleren? Met jouw donatie help je ons onze diensten toegankelijk te maken voor iedereen, ongeacht het budget! Je donatie bepalen? Hier lees je er meer over.

Minimum bedrag:  0,00

Bericht

Categorie:

Beschrijving

Authentic Relating workshop 7 juli Utrecht

Algemene voorwaarden

1. Wij zullen er alles aan doen om tijdens onze activiteiten een veilige setting te creëren. Desondanks kunnen er dingen voorvallen die de deelnemer raken of triggeren. En alhoewel het bij Authentic Relating hoort om hier niet voor weg te lopen en samen in verbinding naar te kijken, is het belangrijk om voorop te stellen dat elke deelnemer volledig zelf verantwoordelijk is voor diens eigen proces en Authentic Relating Nederland, noch Evert van As of een samenwerkingspartner, verantwoordelijk gehouden kan worden voor enige psychische belasting of nadeel die een deelnemer ervaart. Wel zal er altijd de intentie zijn om samen in verbinding te kijken naar wat is voorgevallen in een activiteit van Authentic Relating Nederland en wat er nodig is voor een oplossing naar ieder tevredenheid.

2. Indien er sprake is van een psychische kwetsbaarheid, de deelnemer een achtergrond heeft van psychische instabiliteit of deze in een herstelproces zit, is het belangrijk om dit bij voorbaat te communiceren zodat samen gekeken kan worden of Authentic Relating passend is voor de deelnemer.

3. Betalingen die gedaan zijn kunnen tot een maand voor de startdatum van het evenement kosteloos geannuleerd worden. Tot twee weken van te voren is er 50% restitutie. Daarna kunnen betalingen niet ongedaan gemaakt worden, tenzij de deelnemer zelf een vervangende deelnemer regelt. Het is de intentie om de deelnemer bij onverwachte calamiteiten die zorgen voor een annulering, tegemoet te komen door een waardebon voor een vervangende activiteit aan te bieden. Dit is echter geen verplichting van Authentic Relating Nederland en de deelnemer kan dan ook nooit dit recht claimen.

4. Authentic Relating Nederland behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van reden een evenement te annuleren. In het geval Authentic Relating Nederland een evenement annuleert, zal de betaling van de deelnemer teruggestort worden. Extra kosten die een deelnemer gemaakt heeft voor het bijwonen van het geannuleerde evenement – bijvoorbeeld reiskosten, etenskosten, kinderoppas, opnemen van vrije dagen – worden niet vergoed. Het is dus aan de deelnemer om goed na te denken over de te maken kosten voor aanvang van het evenement en de eventuele risico’s die daarbij komen. Aangeraden wordt om bij het aangaan van reiskosten, altijd een annuleringsverzekering/clausule aan te schaffen.

5. Waardebonnen die gegeven worden en rittenkaarten die verkocht worden, hebben een maximale geldigheidsduur van een jaar. Deelnemers dienen er rekening mee te houden dat activiteiten onevenredig verspreid door het jaar heen aangeboden kunnen worden. Voor strippenkaarten geldt dat Authentic Relating Nederland zich verplicht om de deelnemer een redelijke mogelijkheid te bieden om binnen de gestelde termijn de strippenkaart te verzilveren.

Categorie: